Esiet sveicināti "e-Bug" skolotāju zonā!

„e-Bug" ir bezmaksas izglītojošu materiālu apkopojums izmantošanai klasē vai mājās, lai apmācītu skolēnus par mikroorganismiem, infekciju izplatīšanos, profilaksi un ārstēšanu jautrā un saprotamā veidā.

Skolotājiem domātajās sadaļās ir iekļauti / izvērsti stundu plāni / jokiem pilnas skolēnu darba lapas / papildus nodarbības / animācijas / aktivitāšu demonstrējumi / prezentācijas MS PowerPoint formātā, lai izskaidrotu grūtākos mikrobioloģijas jautājumus.

Visas aktivitātes un plāni ir izstrādāti tā, lai papildinātu valsts noteikto mācību plānu. Jaunāko un vecāko klašu skolēnu lappuses papildina skolotāju sadaļas, piedāvājot tiešsaistes spēles, mācību vielas atkārtošanas lappuses un vēl daudz ko citu, lai varētu turpināt mācības mājās.

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again