Fáilte go Réimse na Múinteoirí de chuid e-Bug!

Is acmhainn oideachais saor in aisce é e-bug gur féidir a úsáid sa seomra ranga agus sa bhaile agus a chuireann ar do chumas foghlaim faoi mhiocrorgánaigh; scaipeadh, cosc agus cóireáil ionfhabhtaithe ar bhealach atá spraíúil agus inrochtanach do gach dalta.

Ar fud na codanna múinteora seo gheobhaidh tú pleananna ceachta mionsonraithe, bileoga oibre spraíúla do dhaltaí, gníomhaíochtaí fairsingithe ,beochana /Léirithe gníomhaíochta /roinnt cur i láthair MS Powerpoint chun cuidiú le gnéithe níos deacra na micribhitheolaíochta.

Tá na gníomhaíochtaí agus pleananna uile deartha chun an Curaclam Náisiúnta a chomhlánú. Comhlánaíonn leathanaigh na ndaltaí sóisearacha agus sinsearacha acmhainní na múinteoirí trí chluichí ar líne, leathanaigh athbhreithnithe agus mórán eile a sholáthar, ionas gur féidir leanúint leis an eispéireas foghlama sa bhaile.

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again