Welkom bij e-Bug!

NEWS

  • Ter gelegenheid van de internationale dag van de handhygiëne op 5 mei 2014 lanceerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de website www.ubentingoedehanden.be. Bedoeling is om de rol van de patiënt en zijn familie in de preventie van zorginfecties in de kijker te zetten. Zo wil de overheid patiënten aanmoedigen hun zorgverleners te vragen hun handen op een correcte manier te ontsmetten. Een goede handhygiëne in zorginstellingen is dan ook essentieel om de overdracht van zorginfecties te vermijden. Bezoek de website voor meer informatie!
  • Wij zijn verheugd om onze nieuwe Tijdlijn Campagnes voor te stellen, waarin u informatie kan terugvinden over verschillende gezondheidsgerelateerde campagnes die doorheen het jaar gevoerd worden. Via de gemakkelijke navigatie doorheen de tijdlijn kan gedetailleerde informatie teruggevonden worden over de campagnes, alsook een link naar de relevante hoofdstukken uit de e-Bug onderwijspakketten. De tijdlijn vormt een geweldige bron van informatie voor het opstellen van de lesplannen voor volgend jaar.

e-Bug is een gratis, Europees pakket voor leerlingen en leraars over micro-organismen, hygiëne, antibioticagebruik en vaccinaties.


 

  • Wat zijn microben?
  • Waar zijn microben terug te vinden?
  • Waarom is het zo belangrijk de handen te wassen?

Ontdek het antwoord op deze vragen. Wij wensen je veel plezier met de e-Bug games!

Voor leerkrachten
De links bovenaan bieden je toegang tot gedetailleerde lesplannen en werkbladen voor de leerlingen. Je zal er ook verschillende animaties en presentaties terugvinden voor gebruik in de klas.

Wat vind jij van e-Bug? Uw mening telt!

Om beter zicht te krijgen op de sterke en zwakkere punten van e-Bug, vragen wij aan alle leerkrachten om een enquête in te vullen. Klik hier om ons uw mening te geven. Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten. Deelnemers maken kans op een toepasselijke prijs! 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again